Nasze prace

GRUDZIEŃ 2014 

Wyniki konkursu plastycznego

na portret ks. Jana Twardowskiego

I miejsce: Konrad Teper IVa  i  Patrycja Gołyźniak IVb

II miejsce: Edyta Klimontowska Vb i Weronika Jaworecka IVa

III miejsce: Agnieszka Gaborek IVb i Olga Jędrusik VIbWyróżnienia: Gabriela Jędrusik VIb, Emilia Wrona IVa,Wiktoria Sekuła Va

Komisja konkursowa:
Anna Kruczek
Maria Sapalska
Anna Śniadecka


  
***********************************************

Odbył się konkurs na gazetkę klasową poświęconą Patronowi Szkoły. Oto efekty pracy poszczególnych zespołów klasowych:

IVa sala nr 1

IVb sala nr 14 Va sala nr 11

Vb sala nr 15

VIa sala nr 13

VIb sala nr 12

KTÓRA NAJŁADNIEJSZA? Wyniki po przerwie świątecznejSTYCZEŃ 2015

  Konkurs na najładniejszą gazetkę klasową wygrała klasa VIb! Gratulujemy!

**************

Wyniki konkursu recytatorskiego
I miejsce – Gabriela Radzik Va


II miejsce – Julia Niewiadomska IVa


III miejsce – Kamil Szczerba VIa


Michał Baran VIbKomisja konkursowa:

mgr Teresa Fyda

mgr Dorota Kucharska

mgr Maria Wanatowicz - Kłusek

 ***********************************************************************************

  Kwiecień 2015

 

Regulamin konkursu plastycznego
 dla uczniów klas IV - VI
 na tarczę szkolną

Konkurs plastyczny organizowany jest
w ramach obchodów 100 rocznicy urodzin
ks. Jana Twardowskiego – patrona naszej szkoły.


1.Organizatorzy konkursu:
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Krużlowej Wyżnej
Odpowiedzialni za organizację konkursu:
Anna Śniadecka, Anna Kruczek, Małgorzata Sekuła

2. Cele konkursu:
a) Przybliżenie dzieciom postaci poety ks. Jana Twardowskiego
b) Kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci
c) Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi
d) Rozwijanie zdolności manualnych

3.Założenia organizacyjne:
a) Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie samodzielnie pracy konkursowej – uczeń przygotowuje projekt tarczy szkolnej na kartonie, w kształcie i wielkości zgodnej z szablonem A4. Na tarczy powinny się znaleźć: nazwa szkoły, miejscowość i symbol charakteryzujący placówkę (np. odniesienie do Patrona).
b) Zastosowanie różnych technik plastycznych na pewno podniesie wartość estetyczną pracy
c) Każda praca powinna mieć na odwrocie informację zawierającą następujące dane autora:  imię, nazwisko oraz klasę

4.Termin oddawania prac:
10 kwietnia 2015r.,

5.Kryteria oceny:
a) Estetyka pracy
b) Oryginalność
c) Stopień trudności
d) Jakość wykonania

6.Ocena prac:
a) Prace oceniać będzie komisja konkursowa,
b) Wyniki zostaną ogłoszone 15 kwietnia 2015 r.Wyniki konkursu

I miejsce  Zuzanna Wolak VIa
II miejsce Łucja Gajkowska Va
III miejsce Jakub Jachowicz VIa
IV miejsce Agnieszka Gaborek IV b


*******************************************************************


Konkurs na ilustrację
do opowiadania ks. Jana Twardowskiego

Cele:
·       Popularyzacja twórczości Patrona Szkoły
·       Rozwijanie i promowanie twórczości uczniów
·       Rozwijanie aktywności społecznej uczniów

Zasady:
·       Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas IV – VI.
·       Zadanie konkursowe polega na wykonaniu ilustracji do jednego
z wskazanych opowiadań ks. Jana Twardowskiego.
·       Wybrane teksty są do odebrania u pani Anny Śniadeckiej.
·       Technika wykonania prac jest dowolna, a obowiązujący format to A4 czyli wielkość kartki z bloku rysunkowego.

Terminy:
·       Podpisane prace należy składać u pani Anny Śniadeckiej
do 27 kwietnia 2015r.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz