Zadania

Zapoznajcie się z materiałem http://uczniowskieeportfolio.blogspot.com/
Pozwoli Wam to zobaczyć cel do jakiego dążymy. Chciałabym z Waszą pomocą stworzyć blog dokumentujący przebieg obchodów 100 rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego. Będzie to nasz warsztatowy wytwór, tworząc który będziemy zdobywać doświadczenie.
Miłej lektury!
%
%
%
%
Oto harmonogram zadań jakie będziemy realizować w trakcie trwania projektu.Zadania
Osoby odpowiedzialne
Termin
1.
Pierwsze spotkanie jest dla wszystkich uczniów, którzy chcą dowiedzieć się „ Co to jest e-portfolio”

Przed spotkaniem uczniowie analizują webquest o e-portfolio umieszczony na blogu klasowym

Spotkanie organizacyjne:
ü    Omówienie webquestu z uwzględnieniem celu pracy metodą e-portfolio, narzędzi e-portfolio
przykładowych e-portfolio
ü    Zaproponowanie uczniom tematyki do prezentacji na e-portfolio wzorcowym


nauczyciel2 godziny
styczeń 2015
2.
Na drugie spotkanie przychodzą już uczniowie, którzy wiedzą do czego chcemy dojść i chcą się zaangażować w dodatkową pracę.

Ustalenie zasad współpracy, częstotliwości spotkań, sposobów komunikowania się online i offline.

Zaakceptowanie głównych zadań do realizacji i harmonogramu działań

Ustalenie osób odpowiedzialnych za dokumentowanie poszczególnych działań

Ustalenie kryteriów oceny e-portfolio

nauczyciel
uczniowie

2 godziny
styczeń 2015
3.

Przedstawienie uczniom narzędzia do tworzenia e-portfolio blogger.com i omówienie podstawowych zasad tworzenia..


Zapoznanie się ze strukturą roboczego e-portfolio dokumentującego obchody 100 rocznicy urodzin Patrona szkoły http://uczniowskiee-portfolio.blogspot.com/nauczyciel/
uczniowie

2 godziny
luty 2015

5.
Realizacja wyznaczonych zadań – przygotowywanie materiałów do publikacji, formatowanie, publikowanie. Ocena koleżeńska wykonywanych zadań, formułowanie IZ nauczycielskiej i koleżeńskiej. Stosowanie informacji uzyskanych od współuczestników projektu.


nauczyciel/
uczniowie
15 godzin
marzec – maj 2015
6.
Podsumowanie pracy metodą e-portfolio.  
Uczniowie samodzielnie tworzą własne e-portfolio za pomocą mechanizmów blogowych, ustalają szablon, szatę graficzną, strony.
Jest to wstęp do samodzielnego tworzenia wirtualnego portfolio w dalszej karierze szkolnej.

Ewaluacja. Dokonanie oceny pracy uczniów za pomocą karty oceny w odniesieniu do przyjętych kryteriów.

nauczyciel/
uczniowie

4 godziny
czerwiec 2015
2 godziny czerwiec 2015


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz