Kryteria oceny pracyKryteria oceny e-portfolio
Kryterium
Poziom spełnienia
Powyżej oczekiwań
10 pkt
Wysoki

8 pkt
Podstawowy

5 pkt
Poniżej oczekiwań
3 pkt
Technika
Wygląd jest spójny i przejrzysty. Wszystkie dowody są zoptymalizowane pod kątem prezentacji w Internecie,
Wygląd jest spójny i przejrzysty. Większość dowodów jest zoptymalizowanych pod kątem prezentacji w Internecie,
Wygląd jest spójny i przejrzysty. Większość dowodów nie jest zoptymalizowanych pod kątem prezentacji w Internecie,
Wygląd jest niespójny. Dowody są zaprezentowane w sposób mało czytelny.
Tytuły i opisy
Każdy dowód zawiera tytuł, autora i datę powstania.
Większość dowodów zawiera tytuł, autora i datę powstania.
Kilka dowodów zawiera tytuł, autora i datę powstania.
Żaden dowód nie zawiera tytułu, autora i daty powstania.
Poprawność językowa
Wszystkie treści są sformułowane poprawnie pod względem językowym.
Większość treści jest sformułowane poprawnie pod względem językowym.
Większość treści nie jest sformułowane poprawnie pod względem językowym.
Wszystkie treści  nie są sformułowane poprawnie pod względem językowym.
Zgodność z założonym celem
Wszystkie założone cele zostały zrealizowane.
większość założonych celów zostało zrealizowanych.
Wszystkie założone celów nie zostało zrealizowane.
Wszystkie założone cele  nie zostały zrealizowane.
Wykorzystywanie IZ
Wszystkie IZ zostały wykorzystane do podniesienia efektywności pracy.
Większość IZ zostało wykorzystanych do podniesienia efektywności pracy.
Kilka IZ zostało wykorzystanych do podniesienia efektywności pracy.
IZ nie zostały wykorzystane do podniesienia efektywności pracy.
Kreatywność
Praca zawiera ciekawe, nietuzinkowe rozwiązania, pomysły, które podnoszą atrakcyjność efektu końcowego.
Większość zawartych materiałów wskazuje na kreatywność autora.
Kilka elementów pracy wskazuje na kreatywność autora.
-
Rozwój osobisty
Uczeń bardzo zaangażowany w tworzenie e-portfolio, które w czasie ewoluuje.
Uczeń zaangażowany w tworzenie e-portfolio. Widać rozwój w niektórych aspektach.
E-portfolio powstało, jednak zaangażowanie w jego modyfikacje było niewielkie. Rozwój w niektórych aspektach.
E-portfolio powstało, jednak brak zaangażowania w jego modyfikacje.
Rozwój mało widoczny.
Refleksja
Uczeń dokonuje refleksji nad efektami pracy i potrafi dokonać krytycznej analizy efektów.
Uczeń dokonuje refleksji nad efektami pracy.
-
-


Karta oceny e-portfolio.
Kryterium
Ile punktów można uzyskać
Ile punktów przyznaję sobie sam?
Ile punktów przyznaje mi nauczyciel?
Ile punktów przyznają mi koledzy?*
Technika

10/8/5/3Tytuły i opisy

10/8/5/3Poprawność językowa
10/8/5/3Zgodność z założonym celem
10/8/5/3Wykorzystywanie IZ
10/8/5/3Kreatywność

10/8/5Rozwój osobisty

10/8/5/3Refleksja

10/8*jeśli grupa jest niewielka, można wpisać oceny wszystkich uczestników. W większej grupie obliczamy średnią punktów z zaokrągleniem do progów 10/8/5/3/
Informacja dla ucznia:
Jeżeli otrzymałeś:
·       większość 10 - Możesz być dumny ze swojej pracy. Gratuluje pomysłów i efektów.
·       większość 8 – Twoja praca jest bardzo dobra, posiada jednak kilka usterek.
·       większość 5 – Widać duży wkład pracy jaki włożyłeś, popracuj jeszcze nad końcowym efektem.
·       większość 3 – Nie wszystko udało się wykonać zgodnie z planem. Nie poddawaj się. Poproś o pomoc innych. Wierzę, ze możesz zrobić to lepiej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz